Omgaan met een dove of slechthorende werknemer.

In Nederland zijn er circa 1,5 miljoen mensen die een auditieve beperking hebben. Daarvan zijn ongeveer 16.000 mensen doof en de rest heeft een vorm van ernstige tot lichte slechthorendheid. De kans is dus redelijk groot dat je te maken krijgt met een slechthorende medewerker. Wat is belangrijk om te weten en waar moet je rekening mee houden in het samenwerken met een dove en/of een slechthorende medewerker? Hoe kun je dit het beste aanpakken?

Iedere dove of slechthorende is natuurlijk uniek. Daarbij komt dat het belangrijkste verschil tussen doven en slechthorenden de moedertaal is: voor dove mensen is de Nederlandse gebarentaal meestal de moedertaal, voor de slechthorende mensen het Nederlands. Slechthorenden zijn vaker gewend om zelf met stem te praten en kunnen dat ook redelijk goed. Ze hebben nog gehoorresten waarmee ze spraak kunnen verstaan en kunnen hierdoor meestal iets beter spraakafzien. Dove mensen horen helemaal of bijna niets, hierdoor horen ze hun eigen stem ook niet. Ze hebben weinig tot geen controle over hun eigen stem en het spraakafzien is meestal intensiever voor ze. Wij hebben hier een aantal tips voor je op een rijtje gezet:

 

  • Verdiep je in informatie over doofheid en slechthorendheid. Kennis over wat het betekent om doof of slechthorend te zijn kan veel onbegrip, misverstanden en vooroordelen wegnemen of voorkomen.
  • Bedenk dat iedere dove of slechthorende anders is. Het is daarom belangrijk om vragen te stellen aan de betreffende persoon. Samen kun je afspraken maken over wat de juiste oplossingen kunnen zijn op de werkvloer. Bedenk niet zelf oplossingen, maar bespreek die samen. De dove/slechthorende persoon in kwestie is ervaringsdeskundige en heeft waarschijnlijk al zijn eigen oplossingen gevonden.
  • Bespreek met de werknemer hoe je de communicatie wilt regelen. Spreekt de dove/slechthorende zelf met stem of gebruikt die zijn/haar stem liever niet? Niet alle doven kunnen even goed of gemakkelijk praten. Het zelf praten en spraakafzien kan veel energie kosten.

 

Wordt vervolgd.

 

 

Bron: Grow2Work

Geplaatst in dovenemancipatie, weblog.