Omgaan met een dove of slechthorende werknemer (2)

In Nederland zijn er circa 1,5 miljoen mensen die een auditieve beperking hebben. Daarvan zijn ongeveer 16.000 mensen doof en de rest heeft een vorm van ernstige tot lichte slechthorendheid. De kans is dus redelijk groot dat je te maken krijgt met een slechthorende medewerker.

Wat is belangrijk om te weten en waar moet je rekening mee houden in het samenwerken met een dove en/of een slechthorende medewerker? Hoe kun je dit het beste aanpakken? Iedere dove of slechthorende is natuurlijk uniek. Daarbij komt dat het belangrijkste verschil tussen doven en slechthorenden de moedertaal is: voor dove mensen is de Nederlandse gebarentaal meestal de moedertaal, voor de slechthorende mensen het Nederlands. Slechthorenden zijn vaker gewend om zelf met stem te praten en kunnen dat ook redelijk goed. Ze hebben nog gehoorresten waarmee ze spraak kunnen verstaan en kunnen hierdoor meestal iets beter spraakafzien. Dove mensen horen helemaal of bijna niets, hierdoor horen ze hun eigen stem ook niet. Ze hebben weinig tot geen controle over hun eigen stem en het spraakafzien is meestal intensiever voor ze. We hebben hier een aantal tips voor je op een rijtje gezet:

  • Communicatieoplossingen kunnen zijn: een tolk gebarentaal, een schrijftolk, een-op-een-gesprekken, zoveel mogelijk communiceren via de e-mail of chatprogramma’s zoals Skype of Google chat. In korte communicatiesituaties kun je ook gebruik maken van pen en papier, of van een laptop/tablet/mobieltje.
  • Check of de dove/slechthorende alles goed begrepen heeft (bijvoorbeeld bij de taakverdeling). Doven en slechthorenden willen nog wel eens doen alsof ze het begrepen hebben, maar hebben het dan eigenlijk niet verstaan.
  • Realiseer je dat doven en slechthorenden de meeste (of alle) informatie via hun ogen binnenkrijgen. Ze horen dus slecht of niets. In gesprekken kan het heel erg helpen als je zoveel mogelijk mimiek gebruikt, duidelijk articuleert en rustig spreekt (niet te overdreven) en logische gebaren erbij gebruikt. Iedereen kan met zijn of haar handen dingen uitbeelden en met een beetje creativiteit kun je de communicatie zo een stuk visueler maken voor doven/slechthorenden.

Bron:  grow2work

Wordt vervolgd.

p.s. Lees ook de vorige tips; zie mijn Blog van 11 april 2016.

work

 

Geplaatst in dovenemancipatie, weblog, zakelijk.