Missie

Servicebureau OSN biedt diensten op het gebied van opruimen en beheer met het doel omgevingen te ontdoen van wanorde in de ruimste zin van het woord om dientengevolge een maximale klanttevredenheid te doen ontstaan. Het bedrijf geeft daarbij emplooi aan doven met als doel de dovenemancipatie te bevorderen. We willen onze opdrachtgevers optimaal bedienen en achten hen hoog.

Emancipatie…?

Omdat ik het belangrijk vind dat doven emanciperen en goed integreren, ben ik in 2002/2003 bestuurslid geweest bij de Europese Dovenbond in Brussel en de Jongerencommisie voor Dove Jongeren in Utrecht. Voor de eerstgenoemde heb ik o.a. werelddovenkampen georganiseerd en zijn we met een groep jongeren uit de hele wereld in Rome geweest voor de Wereld Doven Dag. Voor de Jongerencommissie voor Dove Jongeren heb ik kinderkampen helpen organiseren en ben ik opgetreden als adviseur voor internationale dovenontmoetingen.

Ik ben niet de eerste dove die zelfstandig haar geld verdient, maar ik wil zeker niet de laatste zijn. Het is de emancipatie van deze groep mensen die ik blijf nastreven. Ik wil dat graag doen door te werken en zelfstandig te zijn. Niets bijzonders eigenlijk…

Digitalisering

Ik ben doortastend, creatief en steeds op zoek naar nieuwe dingen. De digitalisering van onze samenleving (internet, social media, etc.) is voor ons doven een geschenk uit de hemel. Immers: met mijn BlackBerry en laptop communiceer ik net als iedereen. Ik ben nu ook begonnen met twitteren en ik ben – op deze site – een weblog gestart.

burgemeester
Marlies Siegers ontving – in haar hoedanigheid als voorzitter van de stichting MuteSounds – een donatie uit handen van burgemeester Van Aartsen. De donatie werd ingezet voor aanvullende financiering van het jaarlijkse muziek- en filmfestival in Den Haag voor doven, horenden en slechthorenden. Marlies Siegers is in januari 2010 afgetreden als voorzitter van de stichting MuteSounds.

Gunfactor

Zodra de bedrijfsvoering het toelaat, is het de bedoeling meer doof en slechthorend personeel aan te nemen. In de toekomst zie ik mijzelf dus ook bezig met werk binnenhalen voor andere doven. Denk daarbij aan een soort buddysysteem. Wat de een niet goed kan, daarbij kan de ander helpen. In mijn geval zou een niet-dove voor mij het woord kunnen doen bij een eerste gesprek. Ik heb inmiddels wel een CI en hoor geluiden, maar telefoneren zal nooit mogelijk zijn. Maar, na een eerste gesprek/briefing via een niet-dove of tolk, kan ik mezelf prima redden via e-mails, sms en Whatsapp-berichten. Het is voor opdrachtgevers iets om bij stil te staan, dus het moet je ook een beetje gegund worden. En daar reken ik op!

Meer informatie over dovenemancipatie

Over Marlies Siegers

Ik ben doof geboren en heb om die reden mijn opleidingen gevolgd aan de doveninstituten in Den Haag en Groningen (Henri Guyot Instituut voor Doven). Ik woonde destijds in Den Haag toen ik als twaalfjarig meisje elke maandagochtend alleen met een taxi naar Rotterdam ging om vervolgens met het vliegtuig naar school in Groningen te reizen. Toen al was ik ondernemend. Door mijn omstandigheden heb ik al op zeer jonge leeftijd geleerd om niet zomaar op te geven, om creatief te zijn en zelfstandig te functioneren.

Ik ben een organisatietalent pur sang, heb oog voor detail en ben stressbestendig. Deze eigenschappen maken mij geschikt voor de diensten die Servicebureau OSN biedt. Niet onbelangrijk: ik vind het leuk om mensen een plezier te doen en dienstverlenend bezig te zijn.