Peter Haak

Marlies was een rustpunt in een roerige tijd

Toen Marlies goud-en zilversmeden studeerde aan de Vakschool in Schoonhoven in 2001, heeft zij een zomer voor mij gewerkt. Het was (natuurlijk) een bijbaantje, maar dat heeft ze wel heel goed gedaan. Ik was in die tijd regiodirecteur van TRE-Contactgroep (later ROC Mondriaan) in Den Haag. Marlies heeft toen een berg aan achterstallige administraties en archieven bijgewerkt, zoals dossiers personeelszaken en leerlingendossiers.

Het was een tumultueuze tijd met fusies; scholen werden opgesplitst en mensen werden overgeplaatst. Daarom herinner ik mij die tijd en het werk van Marlies ook zo goed. Ik kan zeggen dat Marlies een rustpunt was in die roerige tijd en een grote hulp.

Ik ben nog dagelijks bezig om te bekijken waar en wanneer ik Marlies in mijn huidige werkkring zou kunnen inzetten, maar de regels bij de overheid/scholen voor externen zijn flink aangescherpt en budgetten worden scherp bewaakt. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Dus ik blijf kijken voor haar want ik gun haar graag werk.

Peter Haak
ROC Mondriaan Den Haag